SVOBODA-ELEKTRO

Cejl 76, 602 00 Brno, T.: 543 233 953

mobil: 777 631 024

e-mail:info@svobodaelektro.cz



Obecné zapojení vstupů OP6.32UNI



Zakázané zapojení (svorky +24V a – 24V nesmí být použity současně)



Zpět na optooddělovače 6.X

Zpět na OP6.32UNI





Zpět na stránky SVOBODA-ELEKTRO