SVOBODA - ELEKTRO

Cejl 76, 602 00 Brno
T.: 543 233 953, mobil: 777 631 024

e-mail:info@svobodaelektro.cz

Jednotný čas, průmyslové hodiny, školní zvonění, hlavní řídící mateční hodiny, spínací hodiny, digitální hodiny podružné s měřením teploty, digitální hodiny s příjmem DCF a měřením teploty.
Sportovní časomíra, ukazatele skóre, stopky digitální i analogové do tělocvičen i bazénů, obchůzkové hodiny.
Soumrakové spínače, vyvolávací zařízení VZ2.


EDHp Elektronické digitální hodiny podružné řízené sériovým kanálem

EDHpm Elektronické digitální hodiny podružné řízené minutovými impulsy

Elektronické Digitální Hodiny řady EDHp a EDHpm jsou digitální hodiny určené k zobrazení času, data a teploty. Nejsou to samostatně jdoucí hodiny. Ke své činnosti potřebují mateční hodiny, se kterými tvoří systém jednotného času. Jako mateční hodiny lze použít DSH3M, DSH3S nebo DSH3MS.

Vyrábí se čtyřmístné nebo šestimístné s výškou číslic od 57mm do 600mm. Provedení jednostranné k pověšení na stěnu, dvoustranné se stropním závěsem. Standardní délka stropního závěsu je 40cm. Lze dodat také závěsy různých délek, na snížené stropní podhledy, řetízkové boční nebo dle požadavků zákazníka. Pro interiérové použití mají hodiny obal kovový hranatý (kovová krabička s práškovým nástřikem černou barvou, na přání odstín dle RAL) nebo mají oválný plastový kryt (kovová základna s oválným plastovým krytem, barva tmavá do černa, verze EDHpXX/X P).
Pro exteriérové použití nebo pro umístění do vlhkých prostor (např. bazénové haly apod.) jsou hodiny dodávány v obalu z profilů ze slitiny hliníku a mají krytí IP53. Označení hodin do venkovních a vlhkých prostor je s příponou EXT (EDHp57/6 EXT). Kovový obal má nástřik práškovou metodou, standardně barva černá, na přání dle vzorníku RAL.

Ve čtyřmístném provedení zobrazují čas ve formátu HH:MM (hodiny a minuty), datum ve formátu DD.MM (den a měsíc). V šestimístném provedení se zobrazují u času navíc sekundy a u data den v týdnu (Po, Ut, St…). U obou provedení může být na displeji zobrazován čas nebo střídavě čas/datum. Při doplnění hodin o měření teploty je možno střídavě zobrazovat čas/teplotu nebo čas/datum/čas/teplotu. Které údaje nebo jejich kombinace, budou zobrazovány si určí odběratel zařízení. Měření teploty je v celých °C. Teplotní čidlo je v krabičce na kabelu.

Hodiny pro interiérové použití mají displeje supersvítivé LED sedmisegmentovky (označení též LED klasik) o velikosti 57 mm, 100 mm a 180 mm barvy červené. Na přání může být barva číslovek zelená (nižší jas) nebo modrá. Vysoká svítivost čísel zaručuje dobrou čitelnost i z velkých vzdáleností.
Výška znaků / čitelnost:
57mm/17÷23m, 100mm/30÷40m, 180mm/54÷72m. Tyto displeje jsou vhodné jen do interiéru (na sluníčku nejsou dobře čitelné).

Hodiny pro exteriérové použití (a všude tam, kde je velká intenzita okolního světla) mají bodové LED displeje. Jedná se o číslovku poskládanou ze samostatných supersvítivých diod s velkým vyzařovacím úhlem, aby byly údaje čitelné i z větší dálky a z boku. Tyto bodové LED displeje mohou být jednořadé, dvouřadé nebo víceřadé. Jednořadé mají tenkou kresbu, dvou a víceřadé mají silnější kresbu (jsou tlustší). Čísla jsou dobře čitelná i na přímém denním světle. Bodové LED displeje mohou být samozřejmě použity i ve vnitřních prostorách. Velký vyzařovací úhel je velmi důležitý pro snadnou čitelnost ze stran!
Barvy LED displejů: R - rudá, Ž - žlutá, Z - zelená, M - modrá, B – bílá.
Výška znaků / čitelnost:
80mm/32m, 100mm/40m, 180mm/70m, 250mm/100m, 300mm/125m, 450mm/200m, 600mm/250m. Tyto displeje jsou vhodné všude, kde je vysoká intenzita okolního světla.

Dodáváme též hodiny s elektromagnetickým displejem (hodiny řady EMGH).

Při výběru správného typu hodin je nutné vzít v úvahu omezující parametry pro výběr:
- obalu (prostředí)
- typu displeje (okolní světelné podmínky)
- výšky číslic (minimální vzdálenost, ze které musí být hodiny čitelné)
- způsobu řízení (sériovým kanálem – EDHp /minutovou linkou EDHpm) viz níže

Verze EDHp je řízena sériovým kanálem z matečních hodin DSH3M, DSH3S nebo DSH3MS. Sériový kanál je dvoudrátová smyčka, po které jsou vysílány digitální časové informace. Jednosměrná komunikace z matečních do podružných hodin. Vstupní obvody hodin EDHp jsou galvanicky odděleny od napájení (230V~). Paralelní řazení vstupů na vedení sériového kanálu. Parametry sériového kanálu : 1200Bd, 12V/cca 2÷4mA na jeden vstup EDHp. Při výpadku napájecího napětí hodiny nic nezobrazují. Nemají žádný záložní akumulátor, po obnovení napájení okamžitě (do 1sec.) načtou informaci ze sériového kanálu.

Verze EDHpm je řízena minutovou linkou 24V (minutovými impulsy 24V) z matečních hodin DSH3M nebo DSH3MS. Minutová linka je dvoudrátové vedení, na které jsou z matečních hodin vysílány polarizované minutové impulsy (standardně 24V, jeden impuls je posun hodin o jednu minutu vpřed). Jednosměrná komunikace z matečních do podružných hodin. Vstupní obvody hodin EDHpm jsou galvanicky odděleny od napájení (230V~). Paralelní připojení vstupů na vedení minutové linky, na stejné vedení je možno dát analogové hodiny řady PH. Parametry minutové linky: 24V/7mA na jeden vstup EDHpm, délka impulsu min 0,5sec., 24 hodinový cyklus. Při výpadku napájecího napětí hodiny nic nezobrazují. Obsahují záložní akumulátor pro chod vnitřní elektroniky po dobu minimálně 24hodin, která monitoruje polarizované impulsy na minutové lince. Toto je velmi důležité, neboť je možný stav, kdy vypadne napájení EDHpm (v jedné části objektu), ale mateční hodiny napájeny jsou (v jiné části objektu) a normálně posílají na minutovou linku impulsy. Pokud by EDHpm neměly vnitřní zálohu chodu, pak by došlo ke ztrátě časové informace. Naše hodiny EDHpm jsou na tyto možné kolize napájení připraveny. Naše řešení umožňuje projektantům i montážním firmám zjednodušit rozvody napájení pro tyto systémy. V případě potřeby lze dodat hodiny EDHpm pro napětí minutové linky 6÷60V.



Jednoduchá tabulka vedení pro podružné hodiny:


Vedení

Typ hodin

Sériový kanál SK
2 vodiče, 12V

Minutová linka ML
2 vodiče, 24V

Napájení 230V

EDHp

ANO
2÷4mA / EDHp


ANO
L, N, PE
(Lze i jiné napájení.)

EDHpm


ANO
7mA / EDHpm

ANO
L, N, PE
(Lze i jiné napájení.)

PHKV, PHCR


ANO
7÷15mA / ciferník


K ručičkovým hodinám PH minutová linka dva vodiče 24V, polarizované impulsy, 7÷15mA/ciferník.

K digitálním hodinám EDHp napájení 230V~ 3 vodiče a sériový kanál dva vodiče 12V 1200Bd, 2mA/EDHp.

K digitálním hodinám EDHpm napájení 230V~ 3 vodiče a minutová linka dva vodiče 24V, polarizované impulsy, 7mA/EDHpm.

Vedení minutové linky i sériového kanálu lze libovolně větvit. Obě tato vedení mohou být souběžná vedle sebe.

Hranaté kovové obaly:

Provedení do stojanu RACK19“

Hodiny EDHp 25/6 Z a stopky 25/6 Z sekundové
v provedení RACK 19“ 1U.

Provedení čtyřmístné s hranatým krytem

EDHp (EDHpm) 100/4:

100/4 (zobrazená teplota)

Zelený displej100/4

Provedení šestimístné s hranatým krytem

EDHp (EDHpm) 57/6M

Modrý displej

EDHp (EDHpm) 57/6/2M (dvoustranné)

EDHp (EDHpm) 100/6:

(zobrazené datum 31.12. pondělí)



Dvoustranný panel ČAS EDHp57/6/2 a TEPLOTA –57/2/2Z:

Provedení s hranatým krytem z Al profilů a červeným LED klasik displejem

Panel ČAS/DATUM/TEPLOTA 57mm

Provedení do vlhka (bazénová hala) s hranatým krytem z Al profilů a červeným LED klasik displejem

EDHp (EDHpm) 57/6 EXT

Provedení do vlhka (bazénová hala) s hranatým krytem z Al profilů a červeným LED klasik displejem

EDHp (EDHpm) 100/4 EXT

Provedení s hranatým krytem a jednořadým červeným bodovým LED displejem

Exteriérové

EDHp (EDHpm) 80b/6 EXT

Venkovní provedení s hranatým krytem a zeleným bodovým LED displejem

Exteriérové

EDHp (EDHpm) 80b/6Z EXT

Provedení s hranatým krytem a bodovým dvouřadým LED displejem

Exteriérové

EDHp (EDHpm) 100b/4Z EXT

Vnitřní / venkovní jednostranné provedení s hranatým krytem z Al profilů a červeným bodovým (jednořadým) LED displejem

Interiérové jednostranné EDHp (EDHpm) 180b1/4

Exteriérové jednostranné EDHp (EDHpm) 180b1/4 EXT

Vnitřní / venkovní dvoustranné provedení s hranatým krytem z Al profilů a červeným bodovým (jednořadým) LED displejem

Interiérové dvoustranné EDHp (EDHpm) 180b1/4/2

Exteriérové dvoustranné EDHp (EDHpm) 180b1/4/2 EXT

Vnitřní / venkovní jednostranné provedení s hranatým krytem z Al profilů a červeným bodovým (jednořadým) LED displejem

Interiérové jednostranné EDHp (EDHpm) 180b1/6

Exteriérové jednostranné EDHp (EDHpm) 180b1/6 EXT



Nahoru.



Oválné plastové obaly:

Provedení šestimístné s plastovým krytem EDHp (EDHpm) 57/6P:

57/6P (zobrazené datum 16. 4. středa)

Provedení čtyřmístné s plastovým krytem EDHp (EDHpm) 100/4P:

Provedení šestimístné s plastovým krytem EDHp100/6P, EDHpm100/6P:

Teplotní čidlo:

Rozměry hodin typu EDH (mm)

Kovové obaly
interiérové

Šířka

Výška

Hloubka

EDH 57/4

370

91

65

EDH 57/6

370

91

65

EDH 100/4

441

141

69

EDH 100/6

650

141

69

EDH 57/6/2

380

100

95

EDH 100/4/2

443

139

85

EDH 100/6/2

652

139

85


Plastové obaly
interiérové

Šířka

Výška

Hloubka

EDH 57/6P

492

178

76

EDH 100/4P

582

226

64

EDH 100/6P

750

228

87

EDH 100/6/2P

750

228

175


Obaly z hliníkových profilů (do vlhka)

Šířka

Výška

Hloubka

EDH 57/6EXT

400

120

65

EDH 80b/6EXT
EDH 100/4EXT

480

180

65

EDH 100b/4EXT

450

180

65

EDH 100b/6EXT

675

180

65

EDH 180b/4EXT
EDH 180b/4/2EXT

940

340

115

EDH 180b/6EXT
EDH 180b/6/2EXT

1350

340

115

Nahoru.


Domů.

Ceník

SVOBODA ELEKTRO, Cejl 76, 602 00 Brno, T.: 543 233 953